Logo
Komunikat
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie informuję, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa i funkcjonalności aplikacji mobilnej zostanie wykonana aktualizacja.
Nowa aplikacja obsługiwać będzie:
- przelewy Krajowych (w tym ZUS),
- Własnych
Aplikacja udostępnia pełny dostęp do informacji o produktach:
rachunki, karty (debetowe i kredytowe), lokaty, kredyty.
Wyświetlanie informacji szczegółowych w tym dostępne środki i saldo, wyświetlanie historii i blokad.
Informujemy, że dotychczasowi klienci korzystający z aplikacji zostaną rozparowani - konieczne będzie ponowne parowanie i aktualizacja aplikacji.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Ozorkowie


Bank Spółdzielczy w Ozorkowie mając na uwadze konieczność dostosowania do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych implementującej Dyrektywę PSD2 wprowadza od dnia 17.07.2019 r. zmiany zasad logowania do bankowości internetowej jak również autoryzacji złożonych dyspozycji (tzw. silne uwierzytelnienie).
Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w bankowości internetowej i obejmują m.in.:
- wzmocnienie procesu logowania dodatkowym kodem SMS wysyłanym na telefon Klienta,
- konieczność zdefiniowania przez Klienta kodu uwierzytelnienia (kod jest stały i w związku z tym wymaga zapamiętania),
- okresową zmianę hasła dostępu do bankowości internetowej.
O wykonanie ww. czynności będą Państwo proszeni podczas logowania bądź autoryzowania transakcji.

Przypominamy także, że kody z listy haseł jednorazowych sporządzone w formie papierowego wydruku nie służą już do autoryzacji dyspozycji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej.

W celu zmiany dyspozycji na hasła SMS zapraszamy Państwa niezwłocznie do placówek Banku.

Komunikat

Informujemy że Przelewy typu Sorbnet w Naszym Banku realizowane są do godziny 14:30.


Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj